the state of being an employee; employment

listen to the pronunciation of the state of being an employee; employment
Englisch - Türkisch

Definition von the state of being an employee; employment im Englisch Türkisch wörterbuch

employ
çalıştırmak

Küçük bir şirket 50 kişi çalıştırmaktadır. - A small company employs 50 people.

Bu hanımefendi kaç hizmetçi çalıştırmak istiyor? - How many maids does that lady want to employ?

employ
{f} görevlendirmek
employ
{f} kullanmak
employ
sağlamak
employ
meşgul etmek
employ
iş verme

Şirket tam gün çalışan 22 personele iş vermektedir. - The company employs 22 full-time staff.

employ
işe yerleştirmek
employ
(Ticaret) işvermek
employ
işe kabul etmek
employ
işveren

Kovulma korkusundan kimse işvereni ile çelişmeye cüret edemez. - No one dares to contradict his employer for fear of being fired.

Bazı işverenler, hapishaneden yeni çıkmış insanları işe almaya isteksizdirler. - Some employers are reluctant to take on people who have recently been released from jail.

employ
iş vermek

Şirket tam gün çalışan 22 personele iş vermektedir. - The company employs 22 full-time staff.

employ
sarfetmek
employ
memur etmek
employ
(fiil) çalıştırmak, görevlendirmek, iş vermek, kullanmak, harcamak, meşgul etmek
employ
(Askeri) KULLANMAK, MEŞGUL ETMEK, İSTİHDAM ETMEK
employ
istihdam olunabilir
employ
{f} bir hizmet veya işte kullanmak, istihdam etmek. i
Englisch - Englisch
employ
state of being
Regarding a person's physical condition
state of being
As opposed to mental condition (state of mind), the overall physical condition of a person
the state of being an employee; employment
Favoriten