the quality of being cloudy

listen to the pronunciation of the quality of being cloudy
Englisch - Türkisch
Englisch - Englisch
muddiness
cloudiness
murkiness
the quality of being cloudy

  Silbentrennung

  the qua·li·ty of be·ing clou·dy

  Türkische aussprache

  dhi kwälıti ıv biîng klaudi

  Aussprache

  /ᴛʜē ˈkwälətē əv ˈbēəɴɢ ˈkloudē/ /ðiː ˈkwɑːlətiː əv ˈbiːɪŋ ˈklaʊdiː/

  Wort des Tages

  dehort
Favoriten