the process of making sense of stimuli so that the message may be understood

listen to the pronunciation of the process of making sense of stimuli so that the message may be understood
Englisch - Türkisch

Definition von the process of making sense of stimuli so that the message may be understood im Englisch Türkisch wörterbuch

comprehension
anlama

Onun niçin öyle yaptığı benim anlamamın ötesinde. - Why he did it is beyond my comprehension.

Ders kitabında her bölüm yaklaşık bir düzine anlama soruları tarafından takip edilir. - Each chapter in the textbook is followed by about a dozen comprehension questions.

comprehension
{i} kavrama
comprehension
(Tıp) Anlama yeteneği, idrak anlamları ve ilişkileri kavrayabilme
comprehension
{i} anlayış

Küresel bir anlayış sorunu var. - There is a global problem of comprehension.

comprehension
fehim
comprehension
{i} kavrayış

Bu test senin okuma kavrayışını ölçecek. - This test will gauge your reading comprehension.

comprehension
içlem
comprehension
(okulda) kavrama testi
comprehension
kavrama testi/anlama
comprehension
{i} akıl
comprehension
{i} idrak
comprehension
{i} kapsam
Englisch - Englisch
comprehension
the process of making sense of stimuli so that the message may be understood

  Silbentrennung

  the proc·ess of mak·ing sense of sti·mu·li so that the mes·sage May be un·der·stood

  Türkische aussprache

  dhi prôses ıv meykîng sens ıv stîmyılay sō dhıt dhi mesıc mey bi ʌndırstûd

  Aussprache

  /ᴛʜē ˈprôˌses əv ˈmākəɴɢ ˈsens əv ˈstəmyəˌlī ˈsō ᴛʜət ᴛʜē ˈmesəʤ ˈmā bē ˌəndərˈsto͝od/ /ðiː ˈprɔːˌsɛs əv ˈmeɪkɪŋ ˈsɛns əv ˈstɪmjəˌlaɪ ˈsoʊ ðət ðiː ˈmɛsəʤ ˈmeɪ biː ˌʌndɜrˈstʊd/

  Wort des Tages

  arcadian
Favoriten