the practice of exchanging one good or service for another, without using money

listen to the pronunciation of the practice of exchanging one good or service for another, without using money
Englisch - Türkisch

Definition von the practice of exchanging one good or service for another, without using money im Englisch Türkisch wörterbuch

barter
takas

Tüm yönetim uzlaşma ve takas üzerine kurulmuştur. - All government is founded on compromise and barter.

İlkel toplumlarda takas kullanılmıştır. - In primitive societies barter was used.

barter
değiş tokuş yapmak
barter
değişmek
barter
(Ticaret) değişim
barter
barter takas et
barter
(Kanun) değiştokuş
barter
{f} mübâdele etmek
barter
değiştirmek
barter
{f} trampa etmek
barter
tokuş etmek
barter
takas yapmak
barter
(Kanun) mal mübadelesi
barter
(for/with ile) takas etmek
barter
değiş tokuş etmek
barter
değiş tokuş

Bilgi değiş tokuş ediyordu. - He was bartering information.

barter
(isim) takas, trampa, değiş tokuş, mübâdele
barter
{i} trampa
Englisch - Englisch
barter
the practice of exchanging one good or service for another, without using money
Favoriten