the planting, tending and harvesting of crops and plants

listen to the pronunciation of the planting, tending and harvesting of crops and plants
Englisch - Türkisch

Definition von the planting, tending and harvesting of crops and plants im Englisch Türkisch wörterbuch

cultivation
toprağı işleme
cultivation
{i} ziraat
cultivation
{i} tarım
cultivation
{i} geliştirme
cultivation
(Gıda) üretme
cultivation
(Askeri) BELİRLİ BİR AMAÇ İÇİN YETİŞTİRMEK: Askere alma ve. bilgi edinme amaçlarıyla ya da bu veya diğer amaçlar için kontrolun ele alınması için bir kişiyle amaçlı ve hesaplanmış bir şekilde temasa geçmek
cultivation
(Tıp) Mikro-organizmaların uygun ortamda üretilmesi
cultivation
(Tarım) kültivasyon
cultivation
(Gıda) kültüre alma
cultivation
bitki yetiştirme
cultivation
yetiştiricilik
cultivation
{i} kültür, görgü
cultivation
(isim) tarım, ziraat, işleme, yetiştirme, yetişme, terbiye; görgü
cultivation
{i} terbiye
cultivation
{i} görgü
cultivation
{i} (toprağı) işleme; tarım
cultivation
(Tekstil) tarım, yetiştirme
Englisch - Englisch
cultivation
the planting, tending and harvesting of crops and plants
Favoriten