the orientation of an iconoclast

listen to the pronunciation of the orientation of an iconoclast
the orientation of an iconoclast

  Silbentrennung

  the o·ri·en·ta·tion of an i·con·o·clast

  Türkische aussprache

  dhi ôrienteyşın ıv ın aykänıkläst

  Aussprache

  /ᴛʜē ˌôrēenˈtāsʜən əv ən ˌīˈkänəˌklast/ /ðiː ˌɔːriːɛnˈteɪʃən əv ən ˌaɪˈkɑːnəˌklæst/

  Wort des Tages

  logogram
Favoriten