the nearby area, particularly when referring to home

listen to the pronunciation of the nearby area, particularly when referring to home
Englisch - Türkisch

Definition von the nearby area, particularly when referring to home im Englisch Türkisch wörterbuch

neighborhood
mahalle

Tom onun mahallesinde yaşayan çocuklara vermek için bir sürü ucuz kameralar aldı. - Tom bought a bunch of inexpensive cameras to give to children who lived in his neighborhood.

Tom okuldan eve giderken çok klas bir mahalleden yürür. - Tom walks through a very classy neighborhood on his way home from school.

neighborhood
{i} muhit

Bu muhitte bir sanat müzesi vardı. - There used to be an art museum in this neighborhood.

Sakin bir muhitte yaşıyorum. - I live in a quiet neighborhood.

neighborhood
{i} çevre

Hepimiz aynı çevrede yaşamaktayız. - We all live in the same neighborhood.

Onun evi benimkinin çevresindedir. - Her house is in the neighborhood of mine.

neighborhood
komşuluk
neighborhood
(Bilgisayar) komşuluk bölgesi
neighborhood
havali
neighborhood
yakın komşular
neighborhood
yöre
neighborhood
kolukomşu
neighborhood
{i} merkezi yer
neighborhood
{i} komşuluk ilişkileri
neighborhood
{i} civar

Okulun civarında yaşıyoruz. - We live in the neighborhood of the school.

neighborhood
in the neighborhood of a hundred kilo meters yaklaşık olarak yüz kilometre
neighborhood
{i} semt

Bütün semti rahatsız ediyorsun. - You're disturbing the whole neighborhood.

Sessiz bir semtte yaşıyorum. - I live in a quiet neighborhood.

neighborhood
{i} komşular

Bill kendi büyük arabasıyla komşularına karşı övünür. - Bill boasts of owning the biggest car in the neighborhood.

Englisch - Englisch
neighborhood
the nearby area, particularly when referring to home
Favoriten