the ideology of adhering to one standard or social uniformity

listen to the pronunciation of the ideology of adhering to one standard or social uniformity
Englisch - Türkisch

Definition von the ideology of adhering to one standard or social uniformity im Englisch Türkisch wörterbuch

conformity
{i} benzerlik
conformity
riayet
conformity
uymacılık
conformity
(Pisikoloji, Ruhbilim) uydumculuk
conformity
uyum
conformity
uygunluk

Uygunluk özgürlüğün gardiyanı ve büyümenin düşmanıdır. - Conformity is the jailer of freedom and the enemy of growth.

Biz uygunluktan ölüyoruz. - We're dying from conformity.

conformity
biteviyelik
conformity
{i} kilise üyesi olma
conformity
uyum/uymacılık
conformity
{i} uyma
conformity
e uyarak
conformity
{i} kilise kurallarına uyma
conformity
benzeyiş
conformity
in conformity with mucibince
Englisch - Englisch
conformity
the ideology of adhering to one standard or social uniformity

  Silbentrennung

  the i·de·o·lo·gy of ad·her·ing to one stand·ard or so·cial u·ni·for·mi·ty

  Türkische aussprache

  dhi aydiälıci ıv ıdhîrîng tı hwʌn ständırd ır sōşıl yunıfôrmıti

  Aussprache

  /ᴛʜē ˌīdēˈäləʤē əv ədˈhərəɴɢ tə ˈhwən ˈstandərd ər ˈsōsʜəl ˌyo͞onəˈfôrmətē/ /ðiː ˌaɪdiːˈɑːləʤiː əv ədˈhɪrɪŋ tə ˈhwʌn ˈstændɜrd ɜr ˈsoʊʃəl ˌjuːnəˈfɔːrmətiː/

  Wort des Tages

  prevaricate
Favoriten