the fertilization of an ovum by a sperm to form a zygote

listen to the pronunciation of the fertilization of an ovum by a sperm to form a zygote
Englisch - Türkisch

Definition von the fertilization of an ovum by a sperm to form a zygote im Englisch Türkisch wörterbuch

conception
(Tıp) Gebe kalma, ana rahmine düşme, döllenme
conception
algılanma biçimi
conception
(Tıp) konsepsiyon
conception
(Tıp) ana rahmine düşme
conception
görüş

Ne yazık ki, birçok Rus vatandaşı Kiev'de olanlar hakkında yetersiz görüş sahibidir. - Unfortunately, many Russian citizens have inadequate conception of what is happening in Kyiv.

conception
anlayış
conception
fikir

Yanlış fikirlerin yanlış sonuçlara götürdüğünü unutma. - Don't forget that wrong conceptions lead to wrong conclusions.

conception
kavrayış
conception
düşünce
conception
anlayış görüş
conception
telakki
conception
ana rahmie düşme
conception
{i} kavrama
conception
{i} kavram
conception
{i} başlangıç
conception
(isim) kavrama, fikir, gebe kalma
Englisch - Englisch
conception
the fertilization of an ovum by a sperm to form a zygote

  Silbentrennung

  the fer·ti·li·za·tion of an o·vum by a sperm to form a zy·gote

  Türkische aussprache

  dhi fırtılîzeyşın ıv ın ōvım bay ı spırm tı fôrm ı zaygōt

  Aussprache

  /ᴛʜē ˌfərtələˈzāsʜən əv ən ˈōvəm ˈbī ə ˈspərm tə ˈfôrm ə ˈzīgōt/ /ðiː ˌfɜrtəlɪˈzeɪʃən əv ən ˈoʊvəm ˈbaɪ ə ˈspɜrm tə ˈfɔːrm ə ˈzaɪɡoʊt/

  Wort des Tages

  running dog
Favoriten