the approving of a thing

listen to the pronunciation of the approving of a thing
Englisch - Englisch
{n} approbation
the approving of a thing

  Silbentrennung

  the ap·pro·ving of a thing

  Türkische aussprache

  dhi ıpruvîng ıv ı thîng

  Aussprache

  /ᴛʜē əˈpro͞ovəɴɢ əv ə ˈᴛʜəɴɢ/ /ðiː əˈpruːvɪŋ əv ə ˈθɪŋ/

  Wort des Tages

  maieutic
Favoriten