the act or state of bending downward; inclination; as, declination of the head

listen to the pronunciation of the act or state of bending downward; inclination; as, declination of the head
Englisch - Türkisch

Definition von the act or state of bending downward; inclination; as, declination of the head im Englisch Türkisch wörterbuch

declination
meyil
declination
yokuş
declination
eğim
declination
deklinasyon
declination
menfi cevap
declination
(Askeri) MEYİL: Bir gök cisminin gök Ekvator düzlemi ile o gök cismini dünya merkezine birleştiren hattın meydana getirdiği açı olup ekvatordan kuzeye veya güneye doğru 90 dereceye kadar değişir. Kısaca gök cisminin (güneş, ay, yıldız, gezegen) arzı veya enlemidir
declination
kuzey kutbu ile pusulanın kuzey yönu arasındaki açı
declination
{i} sapma
declination
{i} geri çevirme
declination
iğne sapması
declination
sapma/geri çevirme
declination
{i} reddetme
declination
inhiraf
Englisch - Englisch
declination
the act or state of bending downward; inclination; as, declination of the head

    Silbentrennung

    the act or state of bend·ing downward; inclination; as, dec·li·na·tion of the head

    Aussprache

Favoriten