the act of perceiving

listen to the pronunciation of the act of perceiving
Englisch - Türkisch

Definition von the act of perceiving im Englisch Türkisch wörterbuch

percipience
algı
percipience
idrak
the act of
eyleminin
percipience
{i} sezme
percipience
{i} anlayış
Englisch - Englisch
percipience
the act of perceiving

  Türkische aussprache

  dhi äkt ıv pırsivîng

  Aussprache

  /ᴛʜē ˈakt əv pərˈsēvəɴɢ/ /ðiː ˈækt əv pɜrˈsiːvɪŋ/

  Wort des Tages

  lorimer
Favoriten