temperature at which a liquids becomes solid under a specific pressure

listen to the pronunciation of temperature at which a liquids becomes solid under a specific pressure
Englisch - Türkisch

Definition von temperature at which a liquids becomes solid under a specific pressure im Englisch Türkisch wörterbuch

freezing point
(Askeri,Fizik) donma derecesi
freezing point
donma çekidi
freezing point
donma noktası

Suyun donma noktası nedir? - What's the freezing point of water?

Bu organizma, suyun donma noktasının çok altındaki sıcaklıklarda hayatta kalabilir. - This organism can survive at temperatures well below the freezing point of water.

Englisch - Englisch
freezing point
temperature at which a liquids becomes solid under a specific pressure

  Silbentrennung

  tem·pe·ra·ture at which a liquids becomes sol·id un·der a spe·cif·ic pres·sure

  Türkische aussprache

  temprıçır ät hwîç ı lîkwıdz bîkʌmz sälıd ʌndır ı spısîfîk preşır

  Aussprache

  /ˈtemprəʧər ˈat ˈhwəʧ ə ˈləkwədz bəˈkəmz ˈsäləd ˈəndər ə spəˈsəfək ˈpresʜər/ /ˈtɛmprəʧɜr ˈæt ˈhwɪʧ ə ˈlɪkwədz bɪˈkʌmz ˈsɑːləd ˈʌndɜr ə spəˈsɪfɪk ˈprɛʃɜr/

  Wort des Tages

  catechumen
Favoriten