tembellik

listen to the pronunciation of tembellik
Türkisch - Englisch
laziness

Forgetfulness and laziness are siblings. - Unutkanlık ve tembellik kardeştir.

The primary cause of his failure is laziness. - Onun başarısızlığının ana nedeni tembelliktir.

sloth

Sloth or laziness is one of the seven deadly sins. - Uyuşukluk ya da tembellik yedi ölümcül günahtan biridir.

The seven deadly sins are: pride, envy, greed, anger, lust, gluttony and sloth. - Yedi ölümcül günah şunlardır: kibir, kıskançlık, açgözlülük, öfke, şehvet düşkünlüğü, oburluk ve tembellik.

sluggardliness
laggardness
lentor
languidness
inertness
dawdle
sluggishness
indolence
stagnation
vacancy
laziness, inaction, indolence, sloth
idleness

Summer vacation always equals idleness and relaxation. - Yaz tatili her zaman tembellik ve rahatlamaya eşittir.

Idleness leads to ruin. - Tembellik yıkıma yol açar.

stagnancy
dalliance
dilatoriness
inertia
inactivity
inaction
slackness
laziness, indolence, sloth, supinity
slothfulness
vacuity
vacuousness
laze
sluggish

I've been sluggish recently. - Son zamanlarda tembellik ediyorum.

oscitant
flanerie
tembellik etmek
laze
tembellik etme
lazying
tembellik etmek
to be lazy
tembellik etmek
fool around
tembellik etmek
lazy
tembellik etmek
laze about
tembellik yapmak
goof off
tembellik diyarı
cockayne
tembellik diyarı
cockaigne
tembellik eden
lounger
tembellik etme
idling
tembellik etmek
slacken
tembellik etmek
fiddle-faddle
tembellik etmek
to laze (about/around), to fool around/about, to slack
tembellik etmek
slack off
tembellik etmek
drone
tembellik etmek
laze around
tembellik etmek
have a laze
tembellik etmek
lounge about
tembellik etmek
be lazy
tembellik etmek
slack
tembellik etmek
slug
tembellik etmek
lounge
tembellik etmek
fribble
tembellik etmek
lie about
tembellik etmek
mess about
Türkisch - Türkisch
Tembel olma durumu veya tembelce davranış: "İnsanlığın saygınlığı ile uyuşmayan tek şey tembelliktir."- H. Taner
Tembel olma durumu veya tembelce davranış
(Osmanlı Dönemi) FEDAME
atalet
tembellik etmek
Tembelce davranmak
sultani tembellik
İş görmekten hiç hoşlanmama, çok tembel olma durumu
tembellik
Favoriten