tasarlanmış

listen to the pronunciation of tasarlanmış
Türkisch - Englisch
intended

This History textbook is intended for High school students. - Bu Tarih ders kitabı lise öğrencileri için tasarlanmış.

This product is intended for private use only. - Bu ürün özel kullanım için tasarlanmıştır.

conceived
deliberate
designed

University education is designed to expand your knowledge. - Üniversite eğitimi bilginizi genişletmek için tasarlanmıştır.

This carpet is designed for residential use. - Bu halı konut kullanımı için tasarlanmıştır.

prepense
planned
intentional
engineered
desıgned
tasarlanmış harekat kabiliyeti
(Askeri) designed operational capability
tasarlanmış plan
(Hukuk) scenario
tasarlanmış raporlama teknik kontrolü
(Askeri) designated reporting technical control
tasarla
{f} designing

When we started out designing web pages, we were the only ones doing it in this part of the country. - Web sayfalarını tasarlamaya başladığımızda, ülkenin bu kısmında onu yapan tek insanlar bizdik.

Tom spent all day designing a website for a new client. - Tom, bütün günü yeni bir müşteri için bir web sitesi tasarlayarak geçirdi.

tasarla
conceive

I conceived of the plan while I was smoking. - Sigara içerken planı tasarladım.

tasarla
{f} design

This book is designed to teach children how to read. - Bu kitap çocuklara nasıl okuyacağını öğretmek için tasarlandı.

This is designed especially for young people. - Bu özellikle genç insanlar için tasarlanmıştır.

tasarla
{f} devise

To explain this phenomenon, each scientist devised his own theory. - Bu fenomeni açıklamak için, her bilim adamı kendi teorisini tasarladı.

Sami devised a simple plan to help Layla. - Sami, Leyla'ya yardım etmek için basit bir plan tasarladı.

tasarla
designed

Who designed the White House? - Beyaz Saray'ı kim tasarladı?

University education is designed to expand your knowledge. - Üniversite eğitimi bilginizi genişletmek için tasarlanmıştır.

etek gibi tasarlanmış elbise
shirtdress
etkinin tasarlanmış orta noktası; etkinin arzu edilen orta noktası
(Askeri) designated mean point of impact; desired mean point of impact
tasarlanmış
Favoriten