take part in crime

listen to the pronunciation of take part in crime
Englisch - Türkisch
suça ortak olmak
suçta rol oynamak
suça yardımcılık etmek
take part in
-e katılmak, -e iştirak etmek
take part in
iştirak etmek
take part in
-e katılmak
take part in
katıl

Her şahıs, doğrudan doğruya veya serbestçe seçilmiş temsilciler vasıtasıyla, memleketin kamu işleri yönetimine katılmak hakkını haizdir. - Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.

Yarışmaya katılacak mısınız? - Are you going to take part in the contest?

take part in
katılmak

Eğer mümkün olursa, bir sonraki toplantıya katılmak istiyorum. - If it's at all possible, I'd like you to take part in the next meeting.

Partiye katılmak istedim fakat yapamadım. - I wanted to take part in the party but I couldn't.

take part in crime
Favoriten