take part in a conspiracy; support a plan

listen to the pronunciation of take part in a conspiracy; support a plan
Englisch - Türkisch

Definition von take part in a conspiracy; support a plan im Englisch Türkisch wörterbuch

take part in
-e katılmak, -e iştirak etmek
take part in
iştirak etmek
take part in
-e katılmak
take part in
katıl

Tom diğer çocuklarla oyunlara katılmayacak kadar çok utangaçtır. - Tom was too shy to take part in games with the other boys.

Her şahıs, doğrudan doğruya veya serbestçe seçilmiş temsilciler vasıtasıyla, memleketin kamu işleri yönetimine katılmak hakkını haizdir. - Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.

take part in
katılmak

Her şahıs, doğrudan doğruya veya serbestçe seçilmiş temsilciler vasıtasıyla, memleketin kamu işleri yönetimine katılmak hakkını haizdir. - Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.

Partiye katılmak istedim fakat yapamadım. - I wanted to take part in the party but I couldn't.

Englisch - Englisch
be a party to a scheme
take part in a conspiracy; support a plan
Favoriten