take no part in

listen to the pronunciation of take no part in
Englisch - Türkisch
-e katılmamak , -de yer almamak
take part in
-e katılmak, -e iştirak etmek
take part in
iştirak etmek
take part in
-e katılmak
take part in
katıl

Korkarım ki bu gece toplantıya katılamayacağım. - I'm afraid I won't be able to take part in the meeting tonight.

Yarışmaya katılacak mısınız? - Are you going to take part in the contest?

take part in
katılmak

Her şahıs, doğrudan doğruya veya serbestçe seçilmiş temsilciler vasıtasıyla, memleketin kamu işleri yönetimine katılmak hakkını haizdir. - Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.

Ben şahsen oyuna katılmak istiyorum. - For myself, I would like to take part in the game.

take no part in
Favoriten