tabela

listen to the pronunciation of tabela
Türkisch - Englisch
signboard

What is written in this signboard? - Bu tabelaya ne yazılıyor?

What is written in that signboard? - O tabelaya ne yazılıyor?

list of food
card of treatment
plate
plaque

What does the red plaque say? - Kırmızı tabela ne diyor?

menu for the day (posted in the dining area of a school, hospital, etc.)
facia
sign (of a shop or firm)
plaquette
sign

Tom saw a Help Wanted sign is in the store window. - Tom mağaza penceresinde bir yardım aranıyor tabelası ördü.

They fixed the sign to the wall. - Onlar tabelayı duvara tutturdular.

shingle
sign, signboard; list of food; card of treatment
nameplate
chart (hung at the bedside of a hospital patient)
name plate
tabela yapmak
be placed
tabela asmak
hang out a sign
tabela ressamı
sign-painter
tabela yapamamak
to be unplaced
tabela yapmak
(at yarışı) to be placed
er {şilt} s işaret; levha, tabela
(er) s sign plates, sheets, signs
küçük tabela
plaquette
yön gösterici tabela
direction sign
Türkisch - Türkisch
Üzerinde tanıtıcı, belirtici bir yazı, açıklama, işaret veya resim bulunan, tahta, sac vb.nden yapılan levha: "Birinci kata çıkıyorum, tabelalara bakıyorum, aradığımı bulamıyorum."- R. H. Karay
Hastane, yatılı okul, askerî birlik gibi toplu yemek verilen yerlerde, günlük yemek için çıkarılan erzakın türünü, miktarını gösteren çizelge
Hastanelerde her hastanın gündelik yemek ve ilacının yazıldığı kâğıt
levha
tabela
Favoriten