suni

listen to the pronunciation of suni
Türkisch - Englisch
artificial

Artificial leather can't compare with the real thing. - Suni deri gerçeğiyle karşılaştırılamaz.

storage
(Kanun) fictitious
sham
(Kanun) fictious
imitation
artificial, affected
synthetical
artificial; imitation; false
synthetic
spurious
artificial; false; affected
False
manmade
factitious
postiche
unnatural
constrain
contrive
suni döllenme
artificial insemination
suni elyaflar
man-made fibres
suni gizleme
(Askeri) artificial concealment
suni gün ışığı
(Askeri) artificial daylight
suni kar
artificial snow
suni kauçuk
(Otomotiv) buna
suni kauçuk
neoprene
suni radyoaktivite
(Askeri) induced radioactivity
suni solunum
(Tıp) artificial ventilation
suni solunum cihazı
(Tıp) ventilator
suni tahta
chipboard
suni tatlandırıcı
cyclamate
suni yaşlanma
(Mekanik) artificial aging
suni yer çekimi
(Askeri) artificial gravity
suni yük
dummy load
suni çim
synthetic turf
suni çim
artificial turf
suni agrega
artificial aggregate
suni arazi şekli
(Askeri) ground patterning
suni ay ışığı
(Askeri) artificial moonlight
suni besleme
(Tarım) artificial recharge
suni besleme
(Tıp) gastrogavage
suni bir havayolu para birimi
(Havacılık) fare construction unit
suni budama
(Tarım) artificial pruning
suni deprem
(Çevre) induced earthquake
suni deri
artificial leather

Artificial leather can't compare with the real thing. - Suni deri gerçeğiyle karşılaştırılamaz.

suni deri
imitation leather
suni deri
leatherette
suni devre
circuit cheater
suni doldurma yöntemi
(Askeri) artificial nourishment method
suni dölleme
artificial insemination
suni dünya uydusu
(Askeri) artificial earth satellite
suni elmas
rhinestone
suni engel
(Askeri) artificial obstacle
suni esanslar
(Kimya) artificial oils
suni gençleştirme
artificial regeneration
suni gizleme malzemesi
(Askeri) artificial materials
suni göz
(Fotoğrafçılık) artificial eye
suni gözbebeği
(Tıp) artificial pupil
suni gözyaşı
(Tıp) synthetic tears
suni gübre
artificial fertilizer
suni gübre
fertilizer
suni gübre
(Tarım) synthetic manure
suni gübre
artificial manure
suni gübre
chemical manure
suni gübre
kainite
suni gübre desteği
(Hukuk) artificial fertiliser support
suni gürültü
man-made noise
suni gürültü
man made noise
suni havalandırma
artificial ventilation
suni hibernasyon
(Tıp) artificial hibernation
suni hipervantilasyon
(Tıp) artificial hyperventilation
suni hissetme
(Havacılık) artificial feel
suni hücre
(Botanik, Bitkibilim) artificial cell
suni ipek
artificial silk, rayon
suni ipek veya naylon kumaş
ninon
suni kulak
(Teknik,Telekom) artificial ear
suni kuluçka
artificial incubation
suni kurutulmuş
(Gıda) artificially dried
suni kuş yuvası
(Çevre) artificial bird nest
suni liman
artificial harbour
suni mer'a
(Tarım) artificial pasture
suni mermer
artificial marble
suni mermer karo
(İnşaat) terrazzo square
suni olarak kurutulmuş
artificially dried
suni pnömotoraks
(Tıp) artificial pneumothorax
suni reçine
(Askeri) cast resin
suni seleksiyon
artificial selection
suni sinyal
artificial signal
suni sismisite
induced seismicity
suni solunum
artificial respiration
suni solunum
kiss of life
suni solunum aygıtı
(Tıp) respirator
suni solunum cihazı
inspirator
suni süet
artificial suede
suni taş
artificial stone, cast stone
suni teneffüs
artificial respiration
suni teneffüs cihazı
pulmotor
suni tohumlama
artificial insemination
suni ufuk
gyro horizon
suni ufuk
artificial horizon
suni yağmur
artificial rain
suni yaşatma sistemi
life support system
suni yaşlandırma
(Havacılık) artificial ageing
suni yolla besleme
(Tıp) gastrogavage
suni çimento
(İnşaat) artificial cement
suni ışık filmi
artificial light film
Sunî teneffüs
rescue breathing
Sûni solunum
artificial respiratory
hyde park'taki suni göl
Serpentine
uydu erişim talebi; arama ve kurtarma; özel erişim ihtiyacı; suni açıklıklı (ant
(Askeri) satellite access request; search and rescue; special access requirement; synthetic aperture radar
Türkisch - Türkisch
Yapmacık, eğreti
Yapma, yapay, takma
SUNİ İLKAH
(Hukuk) Yapay dölleme
suni
Favoriten