steer clear of

listen to the pronunciation of steer clear of
Englisch - Türkisch
sakınmak

Ondan sakınmak en iyisi. - It's best to steer clear of him.

kaçınmak
-i (bir yerlere) çarpmadan götürmek
k.dili. -den uzak durmak
distance
uzaklık

Kalabalık güvenli bir uzaklıktan izliyordu. - The crowd watched from a safe distance.

Bunu uygun bir uzaklıktan sakince gözlemledi. - He observed this calmly, from a comfortable distance.

distance
mesafe

O uzun mesafe yürümeye alışkın. - He is used to walking long distances.

Güvenli bir mesafeden cesur olmak kolaydır. - It is easy to be brave from a safe distance.

distance
{f} uzakta tutmak
distance
a good distance off epeyce uzakta
distance
iki nokta arasındaki mesafe
distance
soğukluk
distance
(isim) uzaklık, uzak olma, açıklık; mesafe, ara, araya mesafe koyma; soğukluk
distance
buut
distance
(Tıp) Mesae, uzaklık, iki nokta arasındaki mesafe
distance
menzil
distance
{i} araya mesafe koyma
distance
{i} açıklık
distance
(Tıp) Zaman aralığı, iki olay arasında geçen müddet
distance
müddet
distance
{f} geçmek
distance
{i} uzaklık, mesafe, ara
distance
uzak bir yerde
steer clear
(deyim) steer clear of someone/sth. sakinmak,uzak durmak,kacinmak
Englisch - Englisch
distance
steer clear
To avoid; to dodge; to sidestep

You should steer clear of water that has not been boiled or filtered when traveling there.

steer clear of

  Türkische aussprache

  stîr klîr ıv

  Aussprache

  /ˈstər ˈklər əv/ /ˈstɪr ˈklɪr əv/

  Etymologie

  [ 'stir ] (noun.) before 12th century. Middle English, from Old English stEor young ox; akin to Old High German stior young ox.

  Videos

  ... What you want to steer clear of are the one really wacky study ...

  Wort des Tages

  footle
Favoriten