something that causes damage, depreciation, or loss

listen to the pronunciation of something that causes damage, depreciation, or loss
Englisch - Türkisch

Definition von something that causes damage, depreciation, or loss im Englisch Türkisch wörterbuch

detriment
{i} zarar

Yetersiz eğitim politikası Japonya için zararlıdır. - The poor educational policy is a detriment to Japan.

Gerçekten, bilgisayarlar zararlıdır. - Indeed, computers are detrimental.

detriment
muhatara
detriment
zararlı

Bir kaşık şeker veya küçük bir parça tam buğday ekmeği yerseniz, ekmek daha az zararlı olacaktır. - If you eat a spoonful of sugar or a small piece of whole wheat bread, it seems that the bread would be less detrimental.

Gerçekten, bilgisayarlar zararlıdır. - Indeed, computers are detrimental.

detriment
hasar
detriment
{i} zarar, ziyan
Englisch - Englisch
detriment
something that causes damage, depreciation, or loss
Favoriten