someone acting as an informer or decoy for the police

listen to the pronunciation of someone acting as an informer or decoy for the police
Englisch - Türkisch

Definition von someone acting as an informer or decoy for the police im Englisch Türkisch wörterbuch

canary
kanarya

Benim kanarya bir kedi tarafından öldürüldü. - My canary was killed by a cat.

Kanarya Adalarından hala birçok arkadaşım var. - I still have many friends from the Canary Islands.

canary
i., zool. kanarya
canary
(isim) kanarya
canary
kanarya kuşu
fink
muhbir
canary
açık sarı
canary
Tropaeolum peregrinum
canary
canary grass kanarya otu
canary
kanarya sarısı
canary
Phalarus canariensis
canary
Kanarya adalarında yapılan bir çeşit tatlı beyaz şarap
canary
canary flower kanarya çiçeği
canary
Serinus canarius
canary
canary seed kuş ye
fink
hoşa gitmeyen kimse
fink
{i} grev kırıcı işçi
fink
çalışan işçi/ihbarcı
fink
ihbar eden işçi
fink
oyun bozan işçi
Englisch - Englisch
snitch
sneak
snitcher
canary
sneaker
stoolie
stoolpigeon
fink
someone acting as an informer or decoy for the police

  Silbentrennung

  some·one act·ing as an in·form·er or de·coy for the po·lice

  Türkische aussprache

  sʌmwʌn äktîng äz ın înfôrmır ır dıkoy fôr dhi pılis

  Aussprache

  /ˈsəmˌwən ˈaktəɴɢ ˈaz ən ənˈfôrmər ər dəˈkoi ˈfôr ᴛʜē pəˈlēs/ /ˈsʌmˌwʌn ˈæktɪŋ ˈæz ən ɪnˈfɔːrmɜr ɜr dəˈkɔɪ ˈfɔːr ðiː pəˈliːs/

  Wort des Tages

  flay
Favoriten