somebody or something regarded as providing strong defense or support

listen to the pronunciation of somebody or something regarded as providing strong defense or support
Englisch - Türkisch

Definition von somebody or something regarded as providing strong defense or support im Englisch Türkisch wörterbuch

bastion
sağlamlaştlrılmış yer
bastion
savunma kulesi/kale burç
bastion
kale burç
bastion
burç
bastion
burç,kale burcu
bastion
{i} tabya
bastion
{i} kale burcu; tabya
bastion
{i} iyi korunan yer
bastion
{i} kale

Facebook sayesinde, sinsice izlemek artık birkaç özverili hayranın kalesi değildir ama yoğun ev kadını için bile oldukça uygun bir yüksek otomasyonlu görevdir. - Thanks to Facebook, stalking is no longer the bastion of a few devoted enthusiasts, but a highly automated task convenient enough even for the busy housewife.

Englisch - Englisch
bastion
somebody or something regarded as providing strong defense or support

  Silbentrennung

  some·bo·dy or some·thing regarded as pro·vid·ing strong de·fense or sup·port

  Türkische aussprache

  sʌmbıdi ır sʌmthîng rıgärdıd äz prıvaydîng strông dîfens ır sıpôrt

  Aussprache

  /ˈsəmbədē ər ˈsəmᴛʜəɴɢ rəˈgärdəd ˈaz prəˈvīdəɴɢ ˈstrôɴɢ dəˈfens ər səˈpôrt/ /ˈsʌmbədiː ɜr ˈsʌmθɪŋ rəˈɡɑːrdəd ˈæz prəˈvaɪdɪŋ ˈstrɔːŋ dɪˈfɛns ɜr səˈpɔːrt/

  Wort des Tages

  gynarchy
Favoriten