smile broadly; bare the teeth, grimace

listen to the pronunciation of smile broadly; bare the teeth, grimace
Englisch - Türkisch

Definition von smile broadly; bare the teeth, grimace im Englisch Türkisch wörterbuch

grin
sırıtmak

Tom sırıtmaktan kendini alamadı. - Tom couldn't help grinning.

grin
sırıtış

Tom'un yüzünde büyük bir sırıtış vardı. - Tom had a big grin on his face.

Tom'un yüzünde çok büyük bir sırıtış vardı. - Tom had a great big grin on his face.

grin
sırıtma

O bunu yüzünde bir sırıtma ile söyledi. - He said it with a grin on his face.

Tom sırıtmaktan kendini alamadı. - Tom couldn't help grinning.

grin
{f} sırıt

O, odaya geldiğinde bana sırıttı. - She grinned at me when she came into the room.

Onun onayına sırıttı. - She grinned her approval.

grin
(Tıp) sırıtma sırıtış
grin
(fiil) sırıtmak
grin
acı veya öfke ile dişlerini sıkmak
grin
dişlerini göstererek gülmek
grin
Sabırla tahammül et
Englisch - Englisch
{f} grin
smile broadly; bare the teeth, grimace
Favoriten