slackened, weakened

listen to the pronunciation of slackened, weakened
Englisch - Türkisch

Definition von slackened, weakened im Englisch Türkisch wörterbuch

relax
{f} rahatlamak

Rahatlamak için, yavaş yavaş nefes alın. - To relax, breathe slowly.

Çocuklarımın okul maliyetini bildiğim için, bir bira ile rahatlamak ya da boş vermek imkansız. - Knowing how much school for my kids is costing, it's impossible to relax with a beer and take it easy.

relax
gevşemek

Sadece kumsalda oturup bir hafta boyunca gevşemek istiyorum. - I just want to sit on the beach and relax for a week.

relax
{f} rahatlatmak

Onu rahatlatmak için bir ilaç verdi. - He gave her a drug to make her relax.

relax
yorgunluğunu atmak
relax
hafiflemek
relax
(güç/kontrol/vb.) gevşetmek
relax
dinlendirmek
relax
gevşeyip dinlenmek
relax
gevşetmek
relax
hafifletmek
relax
gevşe

İthalat düzenlemeleri son zamanlarda gevşetilmiştir. - Import regulations have been relaxed recently.

Biraz gevşemelisiniz. - You'd better relax a bit.

relax
rahatkamak, gevşemek.çözünmek
relax
{f} yumuşatmak
relax
{f} yumuşatmak, hafifletmek; yumuşamak, hafiflemek
Englisch - Englisch
{a} relaxed
{a} relax
slackened, weakened
Favoriten