silver

listen to the pronunciation of silver
Englisch - Türkisch
gümüş

Söz gümüşse, sükut altındır. - Speech is silver, silence is golden.

Altın gümüşten daha ağırdır. - Gold is heavier than silver.

{f} gümüşlemek
{f} gümüş kaplamak
çatal bıçak

Yemeğim için gümüş çatal bıçak takımı alabilir miyim? - Can I have silverware for my meal?

(Bilgisayar) açık gri
gümüş gibi parlayan
{s} gümüş gibi
bıçak ve kaşıklar
{f} sırlamak
gümüş rengi

Onun saçı gümüş rengine döndü. - His hair has turned silver.

Tom'un saçı tüm gümüş rengi. - Tom's hair is all silver.

gümüş sofra takımı

Temiz gümüş sofra takımımız yok gibi görünüyordu. - It looks like we have no clean silverware.

gümüşi
gümüş çatal bıçak takımı
aynayı sırlamak
{f} gümüş rengine boyamak
{f} beyazlamak
{f} gümüşle
{f} ağarmak
{i} gümüş eşya

Gümüş eşyaları cilalı tutmazsan parlaklığını kaybederler. - If you don't keep the silverware polished, it'll lose its luster.

{i} gümüş para

Birkaç gümüş param var. - I have several silver coins.

Gümüş paranın miktarı ne kadar büyük olursa, rüşvet o kadar büyük olur. - The larger the amount of silver, the larger the amount of corruption.

(Tıp) Ag sembolü ile bilinen atom no: 47 ve atom ağırlığı: 107.880 olan kimyasal element, gümüş
gümüş kaplama eşya
gümüşe benzer şey
gümüşten yapılmış
gümüşe benzer
berrak silver anniversary yirmibeşinci evlenme yıldönümü
{f} gümüşle kaplamak
{i} (sofrada kullanılan) çatal, bıçak ve kaşıklar
beyaz ve parlak
gümüş çatal bıçak

Yemeğim için gümüş çatal bıçak takımı alabilir miyim? - Can I have silverware for my meal?

gümüş,v.gümüşle: n.gümüş
{f} gümüş renge dönüştürmek
(Nükleer Bilimler) (ag) gümüş
silver fir beyaz çam ağac
gümüşler
gümüşçülük
(isim) Sim
metal

Nikel, sert, gümüş beyazı bir metaldır. - Nickel is a hard, silver-white metal.

Simyagerler adi metalleri altına ve gümüşe dönüştürmeye çalıştılar. - Alchemists tried to transmute base metals into gold and silver.

silver birch
(Botanik, Bitkibilim) huş ağacı
silver birch
(Botanik, Bitkibilim) kayın ağacı
silver carp
gümüş sazan
silver coins
gümüş paralar
silver fir
akçam ağacı
silver fox
gümüş tilki

Gümüş tilkiler nasıl hissederler? - How are the silver foxes feeling?

Kaç tane gümüş tilkin var? - How many silver foxes do you have?

silver fox
renar arjante
silver leaf
varak
silver leaf
gümüş varak
silver mines
gümüş madenleri
silver money
gümüş para
silver nitrate
(Kimya,Teknik) gümüş nitrat
silver plate
gümüşle kaplamak
silver plated
gümüş kaplı
silver plating
gümüş kaplama
silver poplar
akkavak
silver poplar
(Botanik, Bitkibilim) abele
silver poplar
akçakavak
silver service
(Turizm) gümüş servis
silver sulfadiazine
(Kimya) gümüş sülfadiazin
silver wedding
evliliğin 25. yıldönümü
silver bath
gümüş banyosu
silver bullion
gümüş külçe
silver currency
gümüş para
silver fir
gümüş köknar
silver gray
gümüş rengi
silver jubilee
yirmi beşinci yıldönümü
silver mine
gümüş madeni
silver paper
kurşun kâğıdı
silver paper
yaldızlı kâğıt
silver plate
gümüş kaplama
silver wedding
evliliğin 25 yıldönümü
silver-haired
ak saçlı
silver-headed
beyaz saçlı
silver-headed
gümüş başlı
silver anniversary
gümüş yıldönümü
silver beet
gümüş pancar
silver fern
gümüş eğreltiotu
silver foil
gümüş folyo
silver goal
(Spor) Normal süresi berabere biten elemeli futbol maçının birinci veya ikinci uzatma süresinde atılan ancak devreyi sona erdirmeyen gol, gümüş gol
silver grain
(ağaçta) parlak damar
silver laced polish chicken
(Hayvan Bilim, Zooloji) Başında kabarık uzun tüyleri bulunan evcil bir tavuk türü
silver medal
gümüş madalya
silver moon
gümüş ay
silver paper
gümüş kağıt
silver print
gümüş baskı
silver process
gümüş işlemi
silver sand
ince beyaz kum
silver screen
Peyaz perde, sinema
silver tip
gümüş ucu
silver tongue
gümüş dil
silver tongued
gümüş dilli
silver tree
gümüş ağaç
silver-striped hawk-moth
gümüş çizgili şahin güve
silver band
(Askeri) gümüş bant
silver band
(Askeri) GÜMÜŞ BANT: Bak. "unit award"
silver bromide
gümüş bromür
silver certificate
(Ticaret) gümüş belgesi
silver chloride
gümüş klorür
silver cyanide
gümüş siyanür
silver deposit
(Madencilik) gümüş yatağı
silver diethyldithiocarbamate
gümüş dietilditiyokarbomat
silver diethyldithiocarbamate
(Kimya) gümüş dietilditiyokarbamat
silver fern
(Botanik, Bitkibilim) beşparmakotu
silver fern
(Botanik, Bitkibilim) kaz otu
silver fineness
gümüş ayarı
silver frost
(Meteoroloji) gümüş orman
silver glance
gümüş nazarı
silver glance
(Kimya) argentit
silver grey
gümüşrengi
silver iodide
(Meteoroloji) gümüş iyodür
silver jubilee
evliliğin yirmi beşinci yıldönümü
silver jubilee
yirmibeşinci yıldönümü
silver lining
bulutun kenarındaki beyazlık
silver lining
umut ışığı
silver nitrate solution
(Kimya) gümüş nitrat çözeltisi
silver oak leaf cluster
(Askeri) gümüş meşe dalı rozeti
silver oak leaf cluster
(Askeri) GÜMÜŞ MEŞE DALI ROZETİ: Her beş adet bronz meşe dalı rozeti yerine takılan alamet
silver oil
gümüş folyo
silver palm
(Askeri) GÜMÜŞ HÜRRİYET MADALYASI: Bak. "Medal of Freedom"
silver palm
(Askeri) gümüş hürriyet madalyası
silver pheasant
gümüşsülün
silver plate
gümüş takımlar
silver plate
gümüş eşya
silver plated
gümüş kaplama
silver platinum
(Kimya) gümüşlü platin
silver plover
(Hayvan Bilim, Zooloji) gümüşi yağmurcun
silver poisoning
(Tıp) arjirizm
silver proteinate
(Eczacılık) proteinat
silver scabbardfish
(Denizbilim) palaska balığı
silver scabbardfish
(Denizbilim) çatalkuyruk balığı
silver screen
sinema
silver screen
sinema perdesi
silver screen
film
silver service star
(Askeri) GÜMÜŞ HİZMET ROZETİ: Her beş bronz hizmet madalyası yerine takılan alamet. Bak. "service star"
silver service star
(Askeri) gümüş hizmet rozeti
silver side
sığır budunun dış tarafı
silver sillago
(Denizbilim) sivriburun gümüş
silver solder
gümüş lehimi
silver solder
(Otomotiv) gümüş kaynağı lehimi
silver spoon
gümüş kaşık
silver standard
(Ticaret) gümüş standardı
silver star
(Askeri) GÜMÜŞ YILDIZ MADALYASI: Birinci Dünya Savaşı'nda kahramanca davranış, İkinci Dünya Savaşı'nda üstün kahramanlık gösterenlere verilen madalya. Bu madalyanın kazanılması için gerekli kahramanlık derecesi Şeref Madalyası veya Savaş Temayüz Madalyasına göre daha düşüktür. Madalya öncelik sıra numarası 4'tür
silver star medal
(Askeri) gümüş yıldız madalyası
silver storm
(Meteoroloji) gümüş fırtına
silver sulfide
gümüş sülfür
silver thaw
(Meteoroloji) gümüş birikinti
silver thistle
(Botanik, Bitkibilim) gümüş dikeni
silver tongue
(deyim) tatlı dil
silver tongued
{s} güzel konuşan
silver tongued
{s} iyi hatip
silver wedding
evliliğin 25.yıldönümü
silver white
gümüş beyazı
silver wire
gümüş tel
Every cloud has a silver lining
(Atasözü) Her işte bir hayır vardır
speech is silver but silence is gold
(Muhasebe) Söz gümüşse sükût altındır
born with a silver spoon in one's mouth
(Ev ile ilgili) Doğuştan zengin olmak
nickel silver
almangümüşü
serve on a silver platter
altın tepside sunmak
silver bullet
(deyim) sihirli değnek
silvering
sır
small silver coin
akçe
small silver coin
akça
German silver
Alman gümüşü
beaten silver
dövülmüş gümüş
coin silver
para gümüşü
nickel silver
nikel gümüşü
silvered
{f} gümüşle
silvering
{f} gümüşle
silvering
{i} gümüşleme
every cloud has a silver lining
(Argo) Her şeyde/işte bir hayır vardır

The hurricane has given the construction industry more business, every cloud has a silver lining.

silvered
gümüşlenmiş
silvered
gümüşlenmis
silvering
gümüşleyerek
silvers
gümüşler
treated with silver nitrate
gümüş nitrat ile tedavi
Englisch - Englisch
An English surname for a silversmith or a rich man, or for someone having silvery gray hair or living by a silvery brook
A female given name from the metal

Silver here, my darling wife, insists on the services of a particular yacht upholsterer. - - - From the way he said the woman's metal name Quayle thought it was changed from a stodgier Alice or Bernice.

A surname anglicised from the German Jewish ornamental surname Silber
A male given name from the metal, or transferred from the surname

I'll level with you, Mr. Cummings. / Silver, he corrected. / Sounds like the Lone Ranger's horse, she said.

Having a color like silver: a shiny gray
Made from another white metal
Any items made from silver or any other white metal
A lustrous, white, metallic element, atomic number 47, atomic weight 107.87, symbol Ag
Cutlery and other eating utensils, whether silver or made from some other white metal
Denoting the twenty-fifth anniversary, especially of a wedding

Mostly, these have been relationships of 10 or less years. However, one respondent has celebrated her silver wedding anniversary.

A shiny gray color

silver colour:.

Made from silver
Coins made from silver or any similar white metal
{n} a white hard metal, money made of it
{a} made of silver, white, beguiling, soft
{v} to cover with leaf-silver, to gild
{i} family name
To cover with silver; to give a silvery appearance to by applying a metal of a silvery color; as, to silver a pin; to silver a glass mirror plate with an amalgam of tin and mercury
A distributor who has reached a monthly volume of 7500 points in one month
a white metallic element that is sonorous, ductile, very malleable, capable of a high degree of polish, and chiefly univalent in compounds, and that has the highest thermal and electric conductivity of any substance
A naturally occurring metal that is acquired as a by-product during retrieval of other metals like copper, lead, zinc and gold It is used in surgical prostheses, splints, fungicides, coins, photographic materials, electrical products, paints, and batteries Silver in water can form various salts or adsorb to various inorganic compounds, or humus and other organic debris
coat with a layer of silver or a silver amalgam; "silver the necklace"
born with a silver spoon in your mouth: see spoon. Metallic chemical element, one of the transition elements, chemical symbol Ag, atomic number
Chemical symbol Ag Brilliant, rare "precious metal" with high ductility, excellent thermal conductivity, low level of electrical resistance Usually found as by-product of base metal ores, sometimes with gold Historical use has been coinage, jewelry, tableware, but has major industrial applications in photography, dentistry, electronics, chemicals, and medicine manufacture
Create the DTMF tones for A, B, C and D
Known from around 5000 BC The metal is too soft for any use other than jewellery and trade Often occurs with lead, from which it can be separated by cupellation Native silver is known, but it is usually extracted from ores Melting point: 961° C First used in Greece [3000 BC]
Usual goal after Bronze Certificate for flights of 5 hours, 3300 ft gain of height and 50 km cross country Starting point for lots of options like comps, cross country, instructing or just enjoyment
made from or largely consisting of silver; "silver bracelets
A soft, white metallic element , lustrous, malleable and ductile One of the precious metals used in making coins, jewelry and fine ornamental wares
silverware eating utensils
in the minerals argentite, proustite, pyrargyrite, ceragyrite, etc
The color of silver
To acquire a silvery color
a medal made of silver (or having the appearance of silver) that is usually awarded for winning second place in a competition
To polish like silver; to impart a brightness to, like that of silver
Silver is a fine, silver-white metal often used in jewelry Pure silver has a hardness of 2 5 Other metals are alloyed with silver (usually copper) for silver used in jewelry making Silver tarnishes after exposure to air (a thin layer of silver-oxide forms on the surface) Silver often occurs near copper lodes SLEEPER A sleeper is a small hoop-earring made of gold that is used to keep the hole in a pierced ear open
A white metal commonly found associated with lead ores Also found in the oxidised zones of ore deposits and in hydrothermal veins
make silver in color; "Her worries had silvered her hair"
lustrous gray; covered with or tinged with the color of silver; "silvery hair"
It is a white, lustrous precious metal, valued for its beauty. It is also valued for its electrical conductivity, which is the highest of any metal. Between copper and gold in their common group of the periodic table, it is intermediate between them in many properties. Widely distributed in nature in small amounts, as the native metal and in ores, it is usually recovered as a by-product of copper and lead production. Its use in bullion and coins was overtaken in the 1960s by demand for industrial purposes, especially photography. It is also used in printed electrical circuits, electronic conductors, and contacts. It is the catalyst for converting ethylene to ethylene oxide, the precursor of many organic chemicals. Its use in alloys in sterling (92.5% silver, 7.5% copper) and plated silverware, ornaments, and jewelry remains important; yellow gold used in jewelry is typically 25% silver, and gold dental alloys are about 10% silver. Silver dental fillings are an amalgam of silver and mercury. Silver in compounds, the most important of which is silver nitrate, has valence
Measured in mg/L or ppm
turn silver; "The man's hair silvered very attractively"
Atomic weight 107
You can use silver to refer to all the things in a house that are made of silver, especially the cutlery and dishes. He beat the rugs and polished the silver
coins made of silver
Silver is a valuable pale grey metal that is used for making jewellery and ornaments. a hand-crafted brooch made from silver. silver teaspoons
{f} make silvery in color; coat with silver, plate with silver
Sweet; gentle; peaceful
Bright; resplendent; white
expressing yourself readily, clearly, effectively; "able to dazzle with his facile tongue"; "silver speech"
A shiny gray/grey color/colour
metals, so-called, not being easily oxidized, and is used for coin, jewelry, plate, and a great variety of articles
Silver is used to describe things that are shiny and pale grey in colour. He had thick silver hair which needed cutting
Precious; costly
having the white lustrous sheen of silver; "a land of silver (or silvern) rivers where the salmon leap"; "repeated scrubbings have given the wood a silvery sheen"
Its chloride, bromide, and iodide are used in photography and its iodide in cloud seeding. silver salmon Free Silver Movement Silver Age silver nitrate silver standard Silver Horace Silvers Phil
a nearly neutral slightly brownish medium gray
An elemental metal valued for its conductivity, purity, malleability, ductility, and shine Pure silver is relatively soft and is usually alloyed with a small amount of copper to make a more workable metal Fine Silver is pure silver Sterling Silver is 92 5 parts silver and 7 5 parts copper Coin silver is 80 parts silver and 20 parts copper
Cutlery, whether silver or made from some other white metal (U.S.: silverware)
Specific gravity 10
{i} Ag, argentum, whitish metallic element (Chemistry); element used to make jewelry, coins, etc.; coins made of silver; money; silverware; grayish-white metallic color
a soft white precious univalent metallic element having the highest electrical and thermal conductivity of any metal; occurs in argentite and in free form; used in coins and jewelry and tableware and photography
Coin made of silver; silver money
used in Ionization units Silver ions can function as a bactericide
Polished pewter
Of or pertaining to silver; made of silver; as, silver leaf; a silver cup
Silver is similar to gold in corrosion resistance It costs less than other precious metals, is very soft when fully annealed, but work hardens during fabrication It provides very good conductivity and solderability It is widely used as a plating or coating
Ardelenglish | adronato
coins made of silver a soft white precious univalent metallic element having the highest electrical and thermal conductivity of any metal; occurs in argentite and in free form; used in coins and jewelry and tableware and photography turn silver; "The man's hair silvered very attractively"
Silver consists of coins that are made from silver or that look like silver. the basement where £150,000 in silver was buried
silver age
an historical period of great accomplishment in a field or a society, usually following, and not quite as good as, a golden age, and not as bad as an iron age
silver ages
plural form of silver age
silver berries
plural form of silver berry
silver birch
A European deciduous tree, Betula pendula, characterised by white peeling bark and drooping branches
silver birches
plural form of silver birch
silver bream
white bream, Abramis Bjoerkna
silver bream
A common name for silver trevally, Pseudocaranx dentex
silver bream
A common name for the Australian fish species yellowfin bream, Acanthopagrus australis
silver breams
plural form of silver bream
silver bullet
A cocktail somewhat like a martini
silver bullet
A bullet made of silver, usually with reference to the folkloric belief that such bullets are the only weapons which can kill a werewolf
silver bullet
Any straightforward solution perceived to have great effectiveness or bring miraculous results

There is no silver bullet for this problem. It will take hard work and long hours to fix.

silver bullets
plural form of silver bullet
silver dollar
A small pancake

Alice went to the diner and ordered a stack of silver dollars with butter and blueberry syrup.

silver dollar
A dollar coin, whether made from silver or not

In Las Vegas, many of the slot machines use silver dollars.

silver dollar
Several species of tropical freshwater fish of the genus Metynnis, of the family Characidae, of which M. argenteus is one; popular for aquariums; so named from their shape and flashing silver color
silver dollars
plural form of silver dollar
silver fir
A common name for Abies alba, a large evergreen coniferous tree native to Europe
silver firs
plural form of silver fir
silver fox
A red fox with pale yellow or (rarely) silver to black fur
silver fox
A person with graying hair who has sex appeal
silver foxes
plural form of silver fox
silver frost
A deposit of glaze on trees, shrubs, and other exposed objects during a fall of freezing precipitation; the product of an ice storm
silver frosts
plural form of silver frost
silver general
A piece in shogi
silver generals
plural form of silver general
silver goal
the first goal scored during the first half of extra time; giving victory to the scoring side if this rule is in effect
silver jubilee
A celebration of a 25th anniversary, especially that of a monarch ascending to the throne
silver jubilees
plural form of silver jubilee
silver lining
An unexpected good outcome; especially following some bad event
silver linings
plural form of silver lining
silver medal
Finishing in second position, being a runner-up
silver medal
A medal made of, or having the colour of, silver, used as a prize for finishing in second place
silver medalist
Someone who has received a silver medal
silver medalists
plural form of silver medalist
silver medallist
Alternative form of silver medalist
silver medallists
plural form of silver medallist
silver medals
plural form of silver medal
silver nitrate
The silver salt of nitric acid, AgNO3; it is sensitive to light and is used in the preparation of silver halides for photography; it is used in laboratories as a reagent to test for chloride
silver pine
A tree, Manoao colensoi, endemic to New Zealand
silver pines
plural form of silver pine
silver plate
Alternative spelling of silver-plate
silver plate
A thin layer of silver applied to the surface of an object made of another metal
silver plate
A facetious pronunciation of s'il vous plaît used by some English-speakers when speaking French
silver plated
Simple past of silver plate
silver plates
Third-person singular simple present indicative form of silver plate
silver plating
Present participle of silver plate
silver rule
The principle that one should not treat other people in the manner in which one would not want to be treated by them

Confucius (551-479 BC) squarely faces the issue and gives us the first specific statement of the rule in its negative form, sometimes referred to as the Silver Rule..

silver screen
the cinema screen onto which movies are projected
silver screen
By extension, the movies or that related to movies or cinema

Stars of the stage and the silver screen gathered for the awards ceremony.

silver service
Style of catering where the food is delivered to the table on a platter held by the waiter and served to the customer's plate using a fork and spoon
silver spoon
Wealth passed down or inherited

He was born with a silver spoon and an upturned nose, he didn't lose the latter when he squandered the former.

silver storm
A kind of storm with freezing rain that leaves everything glazed over with ice
silver storms
plural form of silver storm
silver surfer
An elderly person who regularly uses the Internet
silver surfers
plural form of silver surfer
silver thaw
Silver frost
silver top
full cream milk, normally homogenised and pasteurised, having a silvery top to the bottle
silver trevally
A silver-coloured fish with a dark back, Pseudocaranx dentex, found in warm waters worldwide
silver wedding
A celebration to mark the twenty-fifth anniversary of a marriage

The Silver Wedding! on some pensive ear / From towers remote as sound the silvery bells, / To-day from one far unforgotten year / A silvery faint memorial music swells.

silver-grey
A shiny pale grey colour

silver-grey colour:.

silver-grey
Of a shiny pale grey colour
silver-plate
To coat a metal surface with a thin layer of silver, often electrolytically
silver-plated
Simple past tense and past participle of silver-plate
silver-plated
Describing something that has a thin coating of the metal silver applied to it

The spoon looked like sterling, but actually it was cheap silver-plated steel.

silver-tongue
The trait of being clever at speaking, often in a deceitful way
silver-tongued
eloquent and articulate
silver lining
If you talk about a silver lining, you are talking about something positive that comes out of a sad or unpleasant situation. The fall in inflation is the silver lining of the prolonged recession. A hopeful or comforting prospect in the midst of difficulty
silver bullet
An infallible means of attack or defense
silver bullet
A simple remedy for a difficult or intractable problem: “There is no single silver bullet or panacea that will solve all the problems of Bay Area schools” (San Francisco Chronicle)
silver laced polish chicken
(Hayvan Bilim, Zooloji) The Polish is a European breed of chicken known for its crest of feathers. The English language name of these birds is a misnomer, as they do not originate in the country of Poland. Instead, the oldest accounts of crested chickens comes from the Netherlands. In addition to combs, their heads are adorned with large crests due to a cone (called a protuberance) on the top of their skull. The crests cover almost their entire heads
silver spotted skipper
(Hayvan Bilim, Zooloji) The Silver-spotted Skipper (Hesperia comma) is a butterfly of the Hesperiidae family. It is known as the Common Branded Skipper or Holarctic Grass Skipper in North America, where the butterfly Epargyreus clarus, a Spread-winged Skipper, also has the common name of 'Silver-spotted Skipper'
Silver Star
A U.S. military decoration awarded for gallantry in action
Silver cord
The silver cord is an imaginary magnetic link connecting one's spirit to his or her physical home
silver age
(classical mythology) the second age of the world, characterized by opulence and irreligion; by extension, a period secondary in achievement to a golden age
silver age
period of the history of mankind (Mythology)
silver age
A period of history secondary in achievement to that of a golden age. In Latin literature, the period from AD 18 to 133, second only to the preceding Golden Age in literary achievement. Satire was the most vigorous literary form, exemplified by Juvenal, Martial, and Petronius. Other figures included Tacitus and Suetonius in history, Pliny the Elder and Pliny the Younger in letter writing, and Quintilian in literary criticism. Prose was characteristically elaborate and poetical in style, and many of the best works of the period were psychologically perceptive and humanist in tone. See also Augustan Age
silver anniversary
silver wedding anniversary
silver ash
any of various timber trees of the genus Flindersia
silver beech
New Zealand beech with usually pale silvery bark
silver bell
any of various deciduous trees of the genus Halesia having white bell-shaped flowers
silver birch
A silver birch is a tree with a greyish-white trunk and branches. a type of tree that has a smooth silvery-white trunk and branches
silver birch
European birch with silvery white peeling bark and markedly drooping branches
silver bromide
a bromide that darkens when exposed to light; used in making photographic emulsions
silver bromide
A pale yellow crystalline compound, AgBr, that turns black on exposure to light and is used as the light-sensitive component on ordinary photographic film and plates
silver bullet
miraculous solution
silver bullet
a simple guaranteed solution for a difficult problem; "no silver bullet can make the world safe from terrorism
silver certificate
formerly a bank note issued by the United States Treasury and redeemable in silver
silver certificate
In the United States and its possessions, it is issued against the deposit of silver coin, and is not legal tender, but is receivable for customs, taxes, and all public dues
silver certificate
A certificate issued by a government that there has been deposited with it silver to a specified amount, payable to the bearer on demand
silver certificate
A bill formerly issued as legal tender by the U.S. government in representation of deposited silver bullion
silver chloride
a chloride used chiefly in the manufacture of photographic emulsions
silver chloride
A white granular powder, AgCl, that turns dark on exposure to light and is used in photographic emulsions, photometry, and silver plating
silver city
a town in southwestern New Mexico
silver cord
the emotional bond between a mother and her offspring
silver dollar
a dollar made of silver
silver dollar
a one dollar coin that was used in the US in the past
silver fern
fern of southern tropical Africa having fronds with white undersides tropical American fern having fronds with white undersides
silver fir
any of various true firs having leaves white or silvery white beneath
silver foil
paper made of silver, paper made of aluminum
silver foil
foil
silver fox
type of animal that resembles a small dog
silver fox
red fox in the color phase when its pelt is tipped with white
silver gilt
silver that is plated with gold
silver grass
of Australia and New Zealand
silver hake
A marine food fish (Merluccius bilinearis) with silvery scales, common in American Atlantic coastal waters
silver hake
found off Atlantic coast of North America
silver iodide
substance used to seed clouds, substance used to induce rain
silver iodide
an iodide that is used in photography, in seeding clouds to make rain, and in medicine
silver iodide
A pale yellow, odorless powder, AgI, that darkens on exposure to light and is used in photographic emulsions, rainmaking, and medicine, especially as an antiseptic
silver jenny
silvery mojarra found along sandy shores of the western Atlantic
silver jubilee
A silver jubilee is the 25th anniversary of an important event such as a person becoming king or queen, or an organization being started. She arrived in St Ives to celebrate the Queen's Silver Jubilee. the date that is exactly 25 years after the date when something important happened, especially when someone became king or queen
silver jubilee
25th anniversary
silver jubilee
an anniversary celebrating the passage of 25 years
silver lace vine
twining perennial vine having racemes of fragrant greenish flowers; western China to Russia
silver lime
large tree native to eastern Europe and Asia Minor having leaves with white tomentum on the under side; widely cultivated as an ornamental
silver lining
a consoling aspect of a difficult situation; "every cloud has a silver lining"; "look on the bright side of it
silver lining
If you say that every cloud has a silver lining, you mean that every sad or unpleasant situation has a positive side to it. As they say, every cloud has a silver lining. We have drawn lessons from the decisions taken
silver maple
a common North American maple tree; 5-lobed leaves are light green above and silvery white beneath; source of hard close-grained but brittle light-brown wood
silver medal
a medal made of silver (or having the appearance of silver) that is usually awarded for winning second place in a competition
silver medal
If you win a silver medal, you come second in a competition, especially a sports contest, and are given a medal made of silver as a prize. Gillingham won the silver medal in the 200 metres at Seoul. a medal made of silver that is given to the person who finishes second in a race or competition medallist
silver medal
prize given for second place in some competitions
silver medalist
one who has earned second place in a competition
silver mine
a mine where silver ore is dug
silver mound
A perennial Japanese herb (Artemisia schmidtiana) widely grown for its compact mound of feathery, silver-gray foliage
silver nitrate
A poisonous colorless crystalline compound, AgNO, that becomes grayish black when exposed to light in the presence of organic matter and is used in manufacturing photographic film, silvering mirrors, dyeing hair, plating silver, and in medicine as a cautery and antiseptic. Inorganic compound (AgNO3), colourless, transparent crystals with a bitter, caustic, metallic taste. The most important silver compound, it is used to prepare other silver salts, to silver mirrors, and as a reagent in analysis. It is very soluble in water; dilute solutions are effective against gonococcal bacteria and may be applied to newborns' eyes to prevent blindness from gonorrhea. Ingesting silver nitrate causes violent abdominal pain and gastroenteritis
silver nitrate
a nitrate used in making photographic emulsions; also used in medicine as a cautery and as a topical anti-infective agent
silver oak
small slender tree with usually entire gray-green pendulous leaves and white or cream flowers; northern Australia
silver paper
paper that is shiny like metal on one side, and is used for wrapping food foil
silver perch
Any of various silvery fishes, such as the white crappie, resembling perch. Also called mademoiselle
silver perch
small silvery drumfish often mistaken for white perch; found along coasts of United States from New York to Mexico
silver plate
tableware that is plated with silver
silver plate
Silver plate is metal that has been coated with a thin layer of silver. silver-plate cutlery
silver plate
a thin layer of silver deposited on something
silver plate
a thin layer of silver deposited on something tableware that is plated with silver
silver plate
Silver plate is dishes, bowls, and cups that are made of silver. gold and silver plate, jewellery, and roomfuls of antique furniture. metal that is covered with a thin layer of silver
silver plate
silverware, vessels made of silver
silver plated
coated in silver
silver protein
A colloidal preparation of silver oxide and protein, usually gelatin or albumin, used as an antibacterial agent
silver protein
a colloid preparation of protein (albumin or gelatin) and silver oxide; used in aqueous solution as an antibacterial agent
silver quandong
pale easily worked timber from the quandong tree
silver sage
low much-branched perennial of western United States having silvery leaves; an important browse and shelter plant
silver salmon
fatty pinkish flesh of small salmon caught in the Pacific and Great Lakes
silver screen
large surface for showing cinematic movies; movies, movie industry
silver screen
People sometimes refer to the films that are shown in cinemas as the silver screen. Marlon Brando, Steve McQueen, and James Dean are now legends of the silver screen. the silver screen the film industry, especially in Hollywood
silver screen
the film industry
silver screen
screen: a white or silvered surface where pictures can be projected for viewing
silver solder
a solder that contains silver
silver spoon
the inherited wealth of established upper-class families; "he was born with a silver spoon in his mouth"; "she is the daughter of old money from Massachusetts
silver spoon
Inherited wealth
silver
Favoriten