shyness, bashfulness, shame

listen to the pronunciation of shyness, bashfulness, shame
Englisch - Türkisch
mahcubiyet
shyness, bashfulness, shame
Favoriten