short form bill of lading

listen to the pronunciation of short form bill of lading
Englisch - Türkisch
kısa konşimento
short form bill of lading

  Silbentrennung

  Short form bill of lad·ing

  Türkische aussprache

  şôrt fôrm bîl ıv leydîng

  Aussprache

  /ˈsʜôrt ˈfôrm ˈbəl əv ˈlādəɴɢ/ /ˈʃɔːrt ˈfɔːrm ˈbɪl əv ˈleɪdɪŋ/
Favoriten