sanal

listen to the pronunciation of sanal
Türkisch - Englisch
virtual

Almost all implementations of virtual memory divide the virtual address space of an application program into pages; a page is a block of contiguous virtual memory addresses. - Hemen hemen tüm sanal bellek uygulamaları bir uygulama programının sanal adres alanını sayfalara böler; bir sayfa bitişik sanal bellek adreslerinden oluşan bir bloktur.

Virtual memory is a memory management technique developed for multitasking kernels. - Sanal bellek çoklu görev çekirdekleri için geliştirilmiş bir bellek yönetim tekniğidir.

imaginary

You didn't really see a ghost - it was only imaginary. - Sen gerçekten bir hayalet görmedin, o sadece sanal.

{M} imaginary. ~ sayı imaginary number
conjectural
imaginary , virtual
virtually
nominal
sanal görüntü
(Fizik,Teknik) virtual image
sanal ana sağlayıcı
(Askeri) virtual prime vendor
sanal destek grubu
(Askeri) virtual support group
sanal eksen
imaginary axis
sanal koordinasyon grubu
(Askeri) virtual coordination group
sanal parça
imaginary part
sanal sayı
imaginary number
sanal ülke kodu
(Telekom) virtual country code
sanal alem
cyber world
sanal alem
virtual world
sanal ortam
virtual environment
Türkisch - Türkisch
Gerçekte yeri olmayıp zihinde tasarlanan, mevhum, farazi, tahminî
Gerçekte yeri olmayıp, zihinde tasarlanan, mevhum, farazî, tahminî
Gerçekte yeri olmayıp zihinde tasarlanan
Negatif bir sayı üzerinde alınan ve ikinci kuvvetten bir kök taşıyan cebirsel anlatım
farazi
Sanal Özel Ağ
İnternet üzerinde kurulu bilgisayarlar grubudur. Bu özel bilgisayar ağı, örneğin yerel bir ağa fiziksel erişimi bulunmayan, dışarıdaki bir kişi tarafından ağ kaynaklarına erişmekte kullanılabilir. İnterneti olmayan bir cihaz bir başka cihaz üzerinden internete girebilir
sanal reklam
ürün yerleştirme
sanal sayı
Karmaşık sayı
sanal
Favoriten