sağlanamaz

listen to the pronunciation of sağlanamaz
Türkisch - Englisch
unobtainable
sağla
provide

She provided the traveler with food and clothing. - O, yolcuya yiyecek ve giyecek sağladı.

If an Icelandic sentence has a translation in English, and the English sentence has a translation in Swahili, then indirectly, this will provide a Swahili translation for the Icelandic sentence. - İzlandaca bir cümlenin İngilizce bir çevirisi varsa ve İngilizce cümlenin Svahilice bir çevirisi varsa, daha sonra bu, dolaylı olarak İzlandaca cümle için Svahilice bir çeviri sağlayacaktır.

sağla
made available to
sağla
{f} supplying

They were accused of supplying arms to terrorists. - Onlar teröristlere silah sağlamakla suçlandılar.

sağla
supply with
sağla
lay on
sağla
enable to
sağla
provide with
sağla
employ

Japanese companies generally provide their employees with uniforms. - Japon şirketleri genellikle çalışanlarına üniforma sağlar.

The company provides health care and life insurance benefits for all of its employees. - Şirket tüm çalışanları için sağlık bakımı ve hayat sigortası avantajları sağlar.

sağla
{f} provided

He provided them with food. - O, onlara yiyecek sağladı.

She provided for her old age. - Onun yaşlılığında geçimini sağladı.

sağla
make available to
sağla
provide for

He has a large family to provide for. - Geçimini sağlaması gereken büyük bir ailesi var.

I have a large family to provide for. - Geçimini sağlayacak büyük bir ailem var.

sağla
{f} supply

Cows supply us with milk. - İnekler bize süt sağlar.

Supply me with this information as soon as possible. - En kısa sürede bana bu bilgiyi sağlayın.

sağla
{f} stand by
sağla
{f} enabling
sağla
enable to be
sağla
providefor
sağla
enable

I afterward sold them to enable me to buy R. Burton's Historical Collections. - Ben sonradan bana R. Burton 'ın Tarihi Koleksiyonlarını satın almamı sağlaması için onları sattım.

This bird's large wings enable it to fly very fast. - Bu kuşun büyük kanatları onun çok hızlı uçmasını sağlar.

sağla
providewith
sağla
enableto
sağla
procure
sağla
supplies

This school supplies textbooks to its students. - Bu okul kendi öğrencilerine ders kitabı sağlamaktadır.

The cow supplies us with milk. - İnek bize süt sağlamaktadır.

sağla
layon
sağlanamaz
Favoriten