routine authorization of an action without questions

listen to the pronunciation of routine authorization of an action without questions
Englisch - Englisch
rubber stamp
routine authorization of an action without questions

  Silbentrennung

  rou·tine au·tho·ri·za·tion of an ac·tion with·out questions

  Türkische aussprache

  rutin ôthırızeyşın ıv ın äkşın wîdhaut kwesçınz

  Aussprache

  /ro͞oˈtēn ˌôᴛʜərəˈzāsʜən əv ən ˈaksʜən wəᴛʜˈout ˈkwesʧənz/ /ruːˈtiːn ˌɔːθɜrəˈzeɪʃən əv ən ˈækʃən wɪðˈaʊt ˈkwɛsʧənz/
Favoriten