revize

listen to the pronunciation of revize
Türkisch - Englisch
revise
revises
revize edildi
revised
revize edilmiş
revised
revize etme
revision
revize etmek
overhaul

The Prime Minister tried to convince his coalition partners to overhaul pensions. - Başkan emeklilikleri revize etmek için koalisyon ortaklarını ikna etmeye çalıştı.

revize etmek
Revise
revize bütçe
(Ticaret) revised budget
revize etmek
(Hukuk) to revise
revize fatura
(Ticaret) revised invoice
Türkisch - Türkisch
Düzeltmek, yenilemek" anlamındaki revize etmek sözünde kullanılır
revize
Favoriten