revisal

listen to the pronunciation of revisal
Englisch - Türkisch
gözden geçime
ikinci düzeltme
revizyon
{i} yeniden inceleme
{i} tetkik
{i} ikinci düzeltme (dizgi)
gözden geçirme
{i} tekrar yoklama
{i} ikinci denetleme
{i} teftiş
revision
gözden geçirip düzeltme
revision
{i} gözden geçirme

Önümüzdeki haftadan itibaren gözden geçirmelerime başlıyorum. - I'm starting my revisions from next week.

revision
{i} revizyon

Birçok ülke biraz tarihsel revizyonizme izin verirler. - Most countries indulge in a little historical revisionism.

Revizyona acil bir ihtiyaç vardır. - There is an urgent need for revisions.

revision
düzeltme
revision
(Ticaret) değiştirme
revision
yeniden inceleme
revision
(Bilgisayar) uyarlama
revision
yeniden gözden geçirme
revision
bir daha gözden geçirme
revision
tekrar
revision
{i} tashih
revision
revisionistdeğişiklik taraftarı
revision
(Askeri) REVİZYONLU KOPYA, REVİZYON KOPYASI: Bir yazının en son kopyası. Bu kopyada, ekler, değişiklikler, iptal edilmiş kısımlar bulunur ve esas yayını yürürlükten kaldırılır
revision
(İnşaat) yenileme, revizyon
revision
{i} düzeltilmiş baskı
revision
(Mukavele) revizyon, yeniden gözden geçirme, yenileme
revision
{i} (metnin)
revision
{i} (metni) gözden geçirerek değiştirme/düzeltme; of (metnin) gözden geçirilerek değiştirilmesi/düzeltilmesi
revision
(isim) gözden geçirme, düzeltme yapma, tashih, revizyon, düzeltilmiş baskı
Englisch - Englisch
The act of revising; a revision
revision
{n} a reexamination, a review
the act of rewriting something
{i} act of revising, revision
The act of revising, or reviewing and reëxamining for correction and improvement; revision; as, the revisal of a manuscript; the revisal of a proof sheet; the revisal of a treaty
revisal
Favoriten