restorasyon

listen to the pronunciation of restorasyon
Türkisch - Englisch
{i} restoration

The ruined castle is now under restoration. - Harap kale şimdi restorasyon altında.

Laser rays are used in the restoration of ancient works. - Lazer ışınları eski eserlerin restorasyonunda kullanılmaktadır.

restoration (of a building)
restoration; the Restoration
(İnşaat) reconstruction
installation
rennovation
renewal
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) Fr. Tarihî eserlerin aslına uygun tarzda tamiri
Eski bir yapıda yıkılmış, bozulmuş olan bölümleri aslına uygun bir biçimde onarma, yenileme
Aslını bozmadan onarma
Kültürel hazinelerin korunması ve geleceğe aktarılmasını amaçlayan bir meslek dalı
restorasyon
Favoriten