reserved; coy; disinclined to familiar approach

listen to the pronunciation of reserved; coy; disinclined to familiar approach
Englisch - Türkisch

Definition von reserved; coy; disinclined to familiar approach im Englisch Türkisch wörterbuch

shy
{f} korkmak
shy
{s} utangaç

Ben, utangaç genç adama güzel kıza aşkını ilan etmesini tavsiye ettim. - I advised the shy young man to declare his love for the beautiful girl.

Utangaç erkek çocuğu onun varlığında tamamen sıkıldı. - The shy boy was utterly embarrassed in her presence.

shy
çekingen

İnsanların önünde konuşma hakkında çekingen olmayın. - Don't be shy about speaking in front of people.

Mary utangaç ve çekingen bir genç kadındır. - Mary is a shy and reserved young woman.

shy
{f} (at) ürkmek
shy
{f} irkilmek
shy
{f} çekinmek
shy
{s} sıkılgan
shy
mahcubiyet
shy
atmak
shy
atış
shy
(hayvan) ürkek
shy
deneme
shy
{s} insanlardan kaçan, insanlara pek yaklaşmayan, ürkek (hayvan)
shy
istihza
shy
(isim) utangaç kimse, ürkek kimse, ürkek hayvan, atma, atış, fırlatma, alay etme
shy
{s} ihtiyatlı
shy
(sıfat) utangaç, sıkılgan, ürkek, çekingen, pısırık, korkan, ihtiyatlı, eksik
shy
deneme/atış
shy
küçümseme
shy
(fiil) ürkmek, korkmak, çekinmek, sakınmak, irkilmek, atmak, fırlatmak
Englisch - Englisch
shy
reserved; coy; disinclined to familiar approach
Favoriten