relating to or affecting the nerves

listen to the pronunciation of relating to or affecting the nerves
Englisch - Türkisch

Definition von relating to or affecting the nerves im Englisch Türkisch wörterbuch

nervous
{s} asabi

Hiç de asabi değilim. - I'm not nervous at all.

Ben bir anlamda asabiyim. - I am nervous in a sense.

nervous
{s} sinirli

Tom çok sinirli gibi görünüyor. - Tom looks like a nervous wreck.

Sinirli bir kişi bu iş için uygun olmaz. - A nervous person will not be fit for this job.

nervous
{s} gergin

O bu konuda gergin olabilir. - He is nervous about it.

Yarınki sınav hakkında gergin olmamalısın. - You mustn't be nervous about tomorrow's exam.

nervous
{s} sinir

Pasaportumu bulamadığımda çok sinirlendim. - I became very nervous when I couldn't locate my passport.

Merkezî sinir sistemi dört organdan oluşur. - The central nervous system consists of four organs.

nervous
{s} ürkek

Tom gerçekten utangaç ve ürkekti. - Tom was really shy and nervous.

Tom'un ürkekliği fark edilebiliyordu. - Tom's nervousness was noticeable.

nervous
endişeli

Tom biraz sinirli ve endişeli görünüyor. - Tom looks somewhat nervous and apprehensive.

nervous
{s} sinirsel

Yeni çocuğun sinirsel bir kekemeliği vardı. - The new boy had a nervous stammer.

nervous
asabiyet

Tom asabiyetini saklamaya çalıştı. - Tom tried to hide his nervousness.

nervous
sinirlere ilişkin
nervous
heyecanlı

Ben kaygılı ve heyecanlıyım. - I'm nervous and excited.

Tom sinirli ve heyecanlı. - Tom is nervous and excited.

nervous
nevrasteni nervous impulse tıb
nervous
asabi tembih
nervous
(Tıp) Sinire ait, nervosus
nervous
sinirde uyarma
nervous
nervous prostration sinir argınlığı
nervous
çekingen
Englisch - Englisch
nervous
relating to or affecting the nerves

  Silbentrennung

  re·lat·ing to or af·fect·ing the nerves

  Türkische aussprache

  rileytîng tı ır ıfektîng dhi nırvz

  Aussprache

  /rēˈlātəɴɢ tə ər əˈfektəɴɢ ᴛʜē ˈnərvz/ /riːˈleɪtɪŋ tə ɜr əˈfɛktɪŋ ðiː ˈnɜrvz/

  Wort des Tages

  dexterous
Favoriten