prophesy, foretell, announce in advance

listen to the pronunciation of prophesy, foretell, announce in advance
Englisch - Türkisch

Definition von prophesy, foretell, announce in advance im Englisch Türkisch wörterbuch

predict
{f} önceden haber vermek
predict
tahmin et

Tom sonuçları tahmin etmeye çalıştı. - Tom attempted to predict the results.

Bu gece neyin rüyasını göreceğini tahmin etmenin bir yolu yok. - There's no way to predict what you will dream tonight.

predict
öngörüde bulunmak
predict
-e dair kehanette bulunmak
predict
önceden bildirmek
predict
bir şeyin vukuunu önceden haber vermek
predict
predictionkehanet
predict
önceden haber verme
predict
{f} kehanette bulunmak
predict
{f} önceden söylemek: That economist predicted the present recession. O ekonomist şimdiki durgunluğun olacağını önceden söylemişti
Englisch - Englisch
{f} predict
prophesy, foretell, announce in advance
Favoriten