producing a surplus; profitable

listen to the pronunciation of producing a surplus; profitable
Englisch - Türkisch

Definition von producing a surplus; profitable im Englisch Türkisch wörterbuch

lucrative
{s} kazançlı

Köle ticareti kazançlı bir işti. - Slavery was a lucrative business.

Sanırım bu kazançlı bir anlaşma olabilir. - I think that could be a lucrative deal.

lucrative
(Ticaret) rantabl
lucrative
kârlı

Boston'da garsonluk kârlı olabilir. - Waiting tables in Boston can be lucrative.

lucrative
lucrativelykarlı olarak
lucrative
karlı,kazançlı
lucrative
kazançlı olarak
lucrative
{s} kârlı, kazançlı, yararlı
Englisch - Englisch
lucrative
producing a surplus; profitable
Favoriten