process of changing a liquid to minute particles or a fine spray

listen to the pronunciation of process of changing a liquid to minute particles or a fine spray
Englisch - Türkisch

Definition von process of changing a liquid to minute particles or a fine spray im Englisch Türkisch wörterbuch

atomize
tozlaştırmak
atomize
atomlara ayırmak
atomize
atomlara ayır
atomize
püskürt
atomize
parçalara böl
atomize
{f} (sıvıyı) püskürtmek
atomize
{f} atom bombası atmak
atomize
{f} püskürtmek
Englisch - Englisch
atomize
process of changing a liquid to minute particles or a fine spray

  Silbentrennung

  proc·ess of chang·ing a liq·uid to min·ute particles or a fine spray

  Türkische aussprache

  prôses ıv çeyncîng ı lîkwıd tı maynyut pärtıkılz ır ı fayn sprey

  Aussprache

  /ˈprôˌses əv ˈʧānʤəɴɢ ə ˈləkwəd tə mīˈnyo͞ot ˈpärtəkəlz ər ə ˈfīn ˈsprā/ /ˈprɔːˌsɛs əv ˈʧeɪnʤɪŋ ə ˈlɪkwəd tə maɪˈnjuːt ˈpɑːrtəkəlz ɜr ə ˈfaɪn ˈspreɪ/
Favoriten