possessing remarkable social acumen (also, all that and a bag of chips)

listen to the pronunciation of possessing remarkable social acumen (also, all that and a bag of chips)
Englisch - Türkisch

Definition von possessing remarkable social acumen (also, all that and a bag of chips) im Englisch Türkisch wörterbuch

all that
öylesine
all that
o kadar çok

Tom Mary'den gerçekten o kadar çok fazla hoşlanmıyor. - Tom doesn't really like Mary all that much.

Seyahat etmeyi o kadar çok sevmiyorum. - I don't like traveling all that much.

Englisch - Englisch
all that

She's all that and a bag of chips; also as in the title of an American children's sketch comedy television program, made by Nickelodeon.

possessing remarkable social acumen (also, all that and a bag of chips)
Favoriten