plural form of stair

listen to the pronunciation of plural form of stair
Englisch - Türkisch

Definition von plural form of stair im Englisch Türkisch wörterbuch

stairs
merdiven

O, merdivenden düştü. - He fell down the stairs.

O hızla merdivenlerden yukarı gitti. - She quickly went up the stairs.

stairs
basamaklı merdiven
stairs
basamaklar

Basamaklardan düşüp başımı vurdum. - I fell down the stairs and hit my head.

stairs
pilleken
stairs
{i} merdivenler

O, merdivenlerden aşağıya geliyordu. - She was coming down the stairs.

Merdivenlerden yukarı gelen birisi var. - There's somebody coming up the stairs.

Englisch - Englisch
stairs
plural of stair
stairs
plural form of stair

  Silbentrennung

  plu·ral form of stair

  Türkische aussprache

  plûrıl fôrm ıv ster

  Aussprache

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv ˈster/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv ˈstɛr/

  Wort des Tages

  meed
Favoriten