pit or reservoir serving as a drain or receptacle for liquids

listen to the pronunciation of pit or reservoir serving as a drain or receptacle for liquids
Englisch - Türkisch

Definition von pit or reservoir serving as a drain or receptacle for liquids im Englisch Türkisch wörterbuch

sump
lağım çukuru
sump
(Askeri) ALT KARTER: Bir içten yanmalı motoru yağlamak için yağın pompalandığı ve devir daim için tekrar geri döndüğü depo
sump
karter
sump
yağ haznesi
sump
drenaj kuyusu
sump
alt karter
sump
yağ karteri
sump
maden ocağının dibinde su birikintisine mahsus kuyu
sump
bir kazıya başlamadan evvel tecrübe veya yoklama kabilinden kazılan tünel
sump
ALT KARTER: Bir içten yanmalı motoru yağlamak için yağın pompalandığı ve devir daim için tekrar geri döndüğü depo
sump
(oto.) yağ karteri, alt karter: Bir içten yanmalı motoru yağlamak için yağın pompalandığı ve devir daim için tekrar geri döndüğü depo
sump
{i} maden ocağı su kuyusu
sump
(Nükleer Bilimler) hazne
sump
(isim) lağım çukuru, yağ karteli, maden ocağı su kuyusu, kazıya başlamadan önce kazılan tünel
sump
yağ karteri/su kuyu
sump
{i} kazıya başlamadan önce kazılan tünel
Englisch - Englisch
sump
pit or reservoir serving as a drain or receptacle for liquids

  Silbentrennung

  pit or res·er·voir ser·ving as a drain or re·cep·ta·cle for liquids

  Türkische aussprache

  pît ır rezıvwär sırvîng äz ı dreyn ır rıseptıkıl fôr lîkwıdz

  Aussprache

  /ˈpət ər ˈrezəˌvwär ˈsərvəɴɢ ˈaz ə ˈdrān ər rəˈseptəkəl ˈfôr ˈləkwədz/ /ˈpɪt ɜr ˈrɛzəˌvwɑːr ˈsɜrvɪŋ ˈæz ə ˈdreɪn ɜr rəˈsɛptəkəl ˈfɔːr ˈlɪkwədz/

  Wort des Tages

  macroscian
Favoriten