hazne

listen to the pronunciation of hazne
Türkisch - Englisch
chamber
reservoir

As the iron was heating up, Mary poured distilled water into the reservoir to make steam. - Ütü ısınırken Mary buhar yapmak için hazneye damıtılmış su döktü.

(Otomotiv) housing
(Tıp) bulb
storehouse
well
cannister
receptacle
dam
(su) reservoir; (silah) chamber; vagina dölyatağı
treasure
uterus, womb
reservoir, depot
tank

They say that water tanks made from asbestos can pose a health risk. - Onlar asbestten yapılmış su haznelerinin bir sağlık riski doğurabileceğini söylüyorlar.

(Nükleer Bilimler) sump
vagina
hazne  
(Tekstil) bowl
hazne (silah)
chamber
hazne (su)
reservoir
hazne (tüfek)
chamber
hazne yüzeyi
reservoir surface
hazne çıkış kayıpları
reservoir outlet losses
ıslak hazne sıcaklığı
Wet bulb temperature
ısıl hazne
thermal bulb
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) Depo
(Osmanlı Dönemi) Hazine
Bir şeyin toplandığı,biriktirildiği yer, depo
Döl yatağı
Bir şeyin toplandığı, biriktirildiği yer, depo
hazne
Favoriten