pathological fear of some specific stimulus or situation

listen to the pronunciation of pathological fear of some specific stimulus or situation
Englisch - Türkisch

Definition von pathological fear of some specific stimulus or situation im Englisch Türkisch wörterbuch

phobia
fobi

Onun Yafa Cakes fobisi vardır. - He has a phobia of Jaffa Cakes.

Derin deniz fobisine sahip misin? - Do you have deep sea phobia?

phobia
belli bir şey veya duruma karşı duyulan aşırı korku
phobia
fobya
phobia
{i} korku
phobia
ürkü
phobia
sevmezlik
phobia
fobisi

Onun Yafa Cakes fobisi vardır. - He has a phobia of Jaffa Cakes.

Derin deniz fobisine sahip misin? - Do you have deep sea phobia?

phobia
{i} fobi, yılgı, korku
phobia
aşırı derecede korku veya nefret
phobia
korkusu
phobia
(Tıp) Nevrasteniklerde görülen ve belrili şeylere karşı duyulan koruk hali (geniş bir meydandang eçememe, trene binememe, v.s. gibi), marazi korku, fobi
Englisch - Englisch
phobia
pathological fear of some specific stimulus or situation

  Silbentrennung

  path·o·lo·gi·cal fear of some spe·cif·ic sti·mu·lus or si·tu·a·tion

  Türkische aussprache

  päthıläcîkıl fîr ıv sʌm spısîfîk stîmyılıs ır sîçueyşın

  Aussprache

  /ˌpaᴛʜəˈläʤəkəl ˈfər əv ˈsəm spəˈsəfək ˈstəmyələs ər ˌsəʧo͞oˈāsʜən/ /ˌpæθəˈlɑːʤɪkəl ˈfɪr əv ˈsʌm spəˈsɪfɪk ˈstɪmjələs ɜr ˌsɪʧuːˈeɪʃən/

  Wort des Tages

  dinkum
Favoriten