particular; individual; special; appropriate

listen to the pronunciation of particular; individual; special; appropriate
Englisch - Türkisch

Definition von particular; individual; special; appropriate im Englisch Türkisch wörterbuch

peculiar
ayrıcalık
peculiar
özel mülk
peculiar
tuhaflık
peculiar
özel eşya
peculiar
alışılmamış
peculiar
garip/özel
peculiar
(Tıp) Kişiye has, kendine mahsus
peculiar
{s} to -e özgü: a disease peculiar to children çocuklara özgü bir hastalık
peculiar
acayip insan
peculiar
özel

Her dilin özellikleri vardır. - Each language has its peculiarities.

peculiar
mahsus
peculiar
tuhaf

Tuhaf nesnenin yüzeyi oldukça pürüzlüdür. - The surface of the peculiar object is fairly rough.

Bu sütün tuhaf bir tadı var. - This milk has a peculiar taste.

peculiar
(to ile) özgü
peculiar
hasta
peculiar
acayip
peculiar
kaçık
peculiar
garip huy ve davranışlan olan kişi
peculiar
zati
peculiar
{s} özgün
peculiar
(sıfat) has, özgün, özel, acayip, tuhaf
Englisch - Englisch
peculiar
particular; individual; special; appropriate
Favoriten