overjoyed

listen to the pronunciation of overjoyed
Englisch - Türkisch
kanatlanmak
ağzı kulaklarında
çok sevinçli
çok memnun

Tom bizi görmek için tam olarak çok memnun görünmüyordu. - Tom didn't seem exactly overjoyed to see us.

Tom sonuçtan çok memnundu. - Tom was overjoyed with the result.

{s} sevincinden etekleri zil çalan
{s} aşırı sevinçli
neşe dolu
overjoy
{f} çok mutlu olmak
over the moon
çok mutlu
over the moon
sevinçten uçan
be overjoyed
çok memnun olmak
over the moon
Ay üzerinde
over the moon
Çok sevinmiş, mutluluktan uçan
be overjoyed
çok sevinmek
over the moon
(deyim) cok sevinme
overjoy
fazlasıyle sevindirmek
overjoy
{f} aşırı sevinmek
overjoy
{f} çok memnun kalmak
to be overjoyed
etekleri zil çalmak
Englisch - Englisch
Very happy
Simple past tense and past participle of overjoy
extremely joyful
If you are overjoyed, you are extremely pleased about something. Shelley was overjoyed to see me He was overjoyed at his son's return. = delighted. extremely pleased or happy overjoyed to hear/find/see etc sth
{s} very happy, blissful
over the moon
overjoy
{n} transport, extasy
overjoy
{v} to transport, to ravish
overjoy
Excessive joy; transport
overjoy
To give great joy, delight or pleasure
overjoy
To make excessively joyful; to gratify extremely
overjoy
{f} fill with great happiness or joy
overjoyed
Favoriten