originally, the watch kept on the night before a feast

listen to the pronunciation of originally, the watch kept on the night before a feast
Englisch - Türkisch

Definition von originally, the watch kept on the night before a feast im Englisch Türkisch wörterbuch

vigil
{i} gece nöbet tutma
vigil
nöbet tutma

Sürekli nöbet tutmalıyız. - We must maintain a constant vigil.

vigil
(Tıp) vijil
vigil
{i} uyanık kalma
vigil
(nöbet/vb.için) geceleyin uyumama
vigil
uyanık olma

Leyla ve Sami uyanık olmak zorunda. - Layla and Sami have to be vigilant.

Tom ve Mary uyanık olmalı. - Tom and Mary need to be vigilant.

vigil
{i} arife
vigil
{i} gece ibadeti
vigil
akşam ve gece ibadetleri
vigil
{i} gece nöbeti
vigil
arife/uyanıklık
vigil
{i} çoğ. arife gecesi yerine getirilen ibadetler
vigil
{i} gece uyumama
Englisch - Englisch
vigil
originally, the watch kept on the night before a feast
Favoriten