one who bears arms, but has no title

listen to the pronunciation of one who bears arms, but has no title
Englisch - Türkisch

Definition von one who bears arms, but has no title im Englisch Türkisch wörterbuch

gentleman
centilmen

O, mükemmel bir centilmendir. - He is a perfect gentleman.

O gerçek bir centilmen. - He is a real gentleman.

gentleman
beyefendi

O, Amerikalı bir beyefendi değil mi? - Isn't he an American gentleman?

İstasyonda güvenilir bir beyefendiyle karşılaştım. - I met a certain gentleman at the station.

gentleman
{i} bey

İstasyonda güvenilir bir beyefendiyle karşılaştım. - I met a certain gentleman at the station.

O mükemmel bir beyefendi. - He is a perfect gentleman.

gentleman
{i} bay

Bay Hawk, kibar bir beyefendidir. - Mr Hawk is a kind gentleman.

Gerçek bir beyefendi bir bayanı bekletmemeli. - A true gentleman must not keep a lady waiting.

gentleman
adam

Adamı örnek bir beyefendi olarak tanımladı. - He described the man as a model gentleman.

Sen bir beyefendi ve bir bilim adamısın. - You're a gentleman and a scholar.

gentleman
{i} kibar kimse
gentleman
{i} hazır yiyici adam
gentleman
{ç} gen.tle.men (cen'tılmîn)
gentleman
{i} soylu erkek

Soylu erkek isyanda bir köle tarafından öldürüldü. - The gentleman was killed by a slave in revolt.

gentleman
{i} centilmen, efendi. gentleman's/gentlemen's agreement centilmenlik anlaşması
Englisch - Englisch
gentleman
One who bears
bearer
one who bears arms, but has no title
Favoriten