one who, or that which, activates

listen to the pronunciation of one who, or that which, activates
Englisch - Türkisch

Definition von one who, or that which, activates im Englisch Türkisch wörterbuch

activator
aktivatör
activator
aktifleştirici
activator
(Tıp) Katalizör: "Activation" sağlayan madde: Aktivatör: a) "Flotation" metodunda minerallerin ayrılmasını kolaylaştıran madde (mesela kurşun karbonat filizleri için sodyum sülfit: "Blende" Zn için bakır sülfat aktivatör rol oynar). b) "Zymogen", "proenzyms" ve "proferment"leri gerçek veya aktif mayalar haline geçirmek için kullanılan kimyasal maddeler (asitler, bazlar ve tuzlar gibi). c) Organizmada bir fonksiyonu kamçılamak için kullanılan madde (mesela kolestrin ve balık yağı paratiroid bezini, "enterokinase" pankreas özsuyunda bulunan "trypsinogen"i kamçılar)
activator
etkinleştirici
activator
(Askeri) BAKALİT KAPSÜL: Mayınların tuzaklanma işinde kullanılan birleşik kapsül ve adaptör
Englisch - Englisch
activator
one who, or that which, activates
Favoriten